L'Hotel Gran Sol comparteix espais amb l'Hotel-Escola de Sant Pol de Mar.

 

En les seves instal·lacions, l'Hotel-Escola compta amb espais universitaris (aules, biblioteca, sala d'informàtica, cafeteria i residència per a estudiatns) així com també espais adaptats per a les classes més pràctiques d'hotelera i gastronomia (aula d'anàlisi sensorial, cuina de producció, cuina d'amfiteatre, pastisseria, restaurant, recepció, etc.).  

[+] www.santpol.edu.es